Α’ ΤΕΣΤ

Πρόκειται για μια απλή και εύχρηστη δοκιμασία που ελέγχει τις πρώιμες μαθησιακές ικανότητες σε παιδιά που παρακολουθούν το νηπιαγωγείο.

Το Α’ ΤΕΣΤ προτείνεται από την ελληνική παιδιατρική εταιρία να γίνεται σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά πριν αρχίσουν το σχολείο.

Το Α΄ Τεστ είναι το πρώτο ελληνικό τεστ για την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών. Είναι το αποτέλεσμα της επιστημονικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε από τους Στέλιο Μαντούδη και Θωμαϊδου Λωρέττα.

Το Α΄ Τεστ είναι στατιστικά σημαντικό γιατί εφαρμόστηκε σε 2000 ελληνόπουλα και τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών απέδειξαν ότι έχει ποσοστό αξιοπιστίας 99,8%.

Αποτελείται από τις 8 Βασικές Κλίμακες:

Λεκτικές

 • Γενικές Γνώσεις,
 • Κρίση – Συλλογισμός
 • Γλωσσικές αναλογίες
 • Πρώιμη αφαιρετική σκέψη

Πρακτικές

 • Οπτικοκινητικό συντονισμό
 • Οπτική αντίληψη
 • Αδρή κινητικότητα
 • Χωροχρονικό προσανατολισμό
 • Την υπερκινητικότητα και την ελλειμματική προσοχή καθώς και τη συμπεριφορά κατά την εξέταση.

Η δοκιμασία χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες του Α’ ΤΕΣΤ οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ειδικά στον τρόπο χορήγησής του με το ανάλογο σεμινάριο. Αυτό είναι ένας επιπλέον παράγοντας που συμβάλλει στην αντικειμενική αξιολόγηση του παιδιού.

Αυτό είναι ένας επιπλέον παράγοντας που συμβάλλει στην αντικειμενική αξιολόγηση του παιδιού. Τέλος, ο συνολικός χρόνος της δοκιμασίας είναι 10 λεπτά και η βαθμολόγηση και η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται αυτόματα. Όλο το πρόγραμμα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά.

Αν το παιδί περάσει το Α’ ΤΕΣΤ, αυτό σημαίνει ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για να φοιτήσει τη Α΄ τάξη του δημοτικού. Αν όχι, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει λεπτομερής Αναπτυξιακός Έλεγχος, που θα διερευνήσει τις δυσκολίες του παιδιού. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα σε παιδιά που εμφανίζουν δυσκολίες, να τις διορθώσουν έγκαιρα πριν αυτές εξελιχθούν αργότερα στις μεγαλύτερες τάξεις σε Μαθησιακές Δυσκολίες.

Με το Α΄ ΤΕΣΤ μπορούμε να προλάβουμε μαθησιακές και άλλες δυσκολίες, οι οποίες είναι δυνατό να οφείλονται σε αδιάγνωστες αιτίες ή σε κάποια αναπτυξιακή διαταραχή. Προλαμβάνεται η σχολική αποτυχία και ο σχολικός εκφοβισμός που μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχολογία του παιδιού.

Αξιολογητικά Εργαλεία

BAYLEY ΙII

Αξιολογητικά Εργαλεία

Το BAYLEY ΙII είναι ένα αξιολογητικό εργαλείο που χορηγείται εξατομικευμένα από παιδιατρικούς εργοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτές και αξιολογεί την ανάπτυξη της λειτουργικότητας των νηπίων και μικρών παιδιών από 1 έως και 42 μηνών.

Ο πρωταρχικός στόχος του τεστ είναι να αναγνωρίσει (καθορίσει) τα παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση και να παρέχει πληροφορίες για τον προγραμματισμό της θεραπευτικής παρέμβασης.

Το Bayley ΙΙΙ αξιολογεί το παιδί σε πέντε τομείς:

 • Προσαρμοστική Συμπεριφορά
 • Γνωστικός Τομέας
 • Γλώσσα (περιλαμβάνει τον εσωτερικό και εκφραστικό λόγο)
 • Κίνηση (περιλαμβάνει τη λεπτή και αδρή κίνηση)
 • Κοινωνική – Συναισθηματική Συμπεριφορά

Σημασία δίνεται στην κοινωνικο - συναισθηματική κλίμακα και στην προσαρμοστική κοινωνική συμπεριφορά, στοιχεία τα οποία συμπληρώνουν οι γονείς ή οι φροντιστές των παιδιών.

WISC-VGR

Το WISC-VGR αποτελεί την πιο διαδομένη κλίμακα για την αξιολόγηση της νοημοσύνης, η οποία χρησιμοποιείται τόσο στον εντοπισμό δυνατοτήτων και αδυναμιών του εξεταζόμενου παιδιού όσο και στον σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης.

Το WISC-VGR είναι η ελληνική έκδοση του WISC η οποία συμβαδίζει με την τελευταία διαθέσιμη παγκοσμίως (Πέμπτη) έκδοση.

Πρόκειται για ένα ατομικά χορηγούμενο, πλήρες κλινικό εργαλείο για την εκτίμηση της νοημοσύνης παιδιών ηλικίας από 6 έως 16 ετών (6:0 – 16:11). Παρέχει βαθμολογίες υποδοκιμασιών και δεικτών που αντιπροσωπεύουν τη νοητική λειτουργικότητα σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές καθώς και σύνθετες βαθμολογίες που αντιπροσωπεύουν τη γενική νοητική ικανότητα.

Πέρα από τη συνολική διάσταση που περιγράφει ο Γενικός Δείκτης Νοημοσύνης το WISC-VGR περιγράφει έξι νέες διαστάσεις οι οποίες συνιστούν τη γενική νοημοσύνη: τη λεκτική κατανόηση, το ρέοντα συλλογισμό, την οπτικοχωρική αντίληψη, την εργαζόμενη μνήμη και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών.

WPPSI-III

Το WPPSI-III χρησιμοποιείται για τη σφαιρική εκτίμηση της νοητικής ικανότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας. Μπορεί να αναδείξει τη νοητική χαρισματικότητα, τη νοητική υστέρηση, τις δυσκολίες μάθησης . Επιπλέον κατευθύνει την ένταξη σε εκπαιδευτικά ή προγράμματα παρέμβασης. Εξάγεται δείκτης γενικής νοημοσύνης καθώς και επιμέρους δείκτες που αξιολογούν επί μέρους διαστάσεις της νοημοσύνης.