Αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Intergration), σύμφωνα με την Αμερικανίδα εργοθεραπεύτρια A. Jean Ayres, είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει πληροφορίες που δέχεται από τις αισθήσεις, να τις επεξεργάζεται και να τις χρησιμοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο. Η Θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που παρουσιάζουν παιδιά στην κίνηση, στη συμπεριφορά, στην εγρήγορση, στη μάθηση και σε λειτουργικές δεξιότητες και οφείλονται σε ανωριμότητα του νευρικού κεντρικού συστήματος να μεταφράσει αισθητηριακές πληροφορίες και όχι σε κάποια συγκεκριμένη - εντοπισμένη δυσκολία του κεντρικού νευρικού συστήματος μέσω νευρολογικών εξετάσεων (Αξονική - Μαγνητική τομογραφία – ΗΕΓ, κ.τ.λ.).

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση S.I.
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση S.I.

Η θεραπεία είναι δομημένη πάνω σε δραστηριότητες και παιχνίδια, μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου τα παιδιά διασκεδάζοντας λαμβάνουν αισθητηριακές πληροφορίες με αποτέλεσμα να ενισχύεται η διαδικασία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Η θεραπεία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε παιδιού ενώ αλλάζει και με βάση τη διάθεσή του. Σχεδιάζεται με βάση τις δυνατότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά και εμπλέκει όλα τα αισθητηριακά συστήματά του.

Επειδή βασίζεται σε δραστηριότητες και παιχνίδια είναι πάνω από όλα διασκεδαστική. Το κέντρο μας διαθέτει από τις πλέον σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και σε συνδυασμό με το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, το παιχνίδι γίνεται διασκέδαση και η διασκέδαση γίνεται μάθηση.

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση S.I.