Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία διαταραχών στην ομιλία, το λόγο, τη φωνή και τη διαδικασία της μάσησης - κατάποσης.

Αντιμετωπίζει δηλαδή τις δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν στην άρθρωση ή τη ροή της ομιλίας, διαταραχές που σχετίζονται με το λάρυγγα και τις φωνητικές χορδές και γενικά δυσκολίες στη λεκτική επικοινωνία σε παιδιά και ενήλικες. Η Λογοθεραπεία έχει σαν στόχο την ομαλή ένταξη του ατόμου στο σχολικό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, αφού ο λόγος αποτελεί το θεμέλιο της επικοινωνίας του.

Ο Λογοθεραπευτής αφού αξιολογήσει τις δεξιότητες και τις αδυναμίες του παιδιού, σχεδιάζει εξατομικευμένο πρόγραμμα Λογοθεραπευτικής παρέμβασης για την αποκατάσταση των δυσκολιών του.

Η συνεργασία με τους γονείς, το δάσκαλο, τον παιδίατρο και οποιονδήποτε άλλο ιατρό παρακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού είναι βασικό στοιχείο για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Λογοθεραπεία
 
 
Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά και βρέφη αποσκοπεί
στην αντιμετώπιση δυσκολιών όπως είναι:

 • Το Λαγώχειλο και το Λυκόστομα
 • Οι Δυσκολίες Σίτισης
 • Τα Προβλήματα Ακοής
 • Η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ)
 • Η Εγκεφαλική Παράλυση
 • Οι Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Η Στοματοπροσωπική Αδυναμία
 • Οι Αρθρωτικές Δυσκολίες
 

Η Λογοθεραπευτική παρέμβαση είναι προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη ανάλογα με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει το κατά πόσο η κλινική εικόνα του παιδιού ανταποκρίνεται στην Τυπική Ανάπτυξη Λόγου - Ομιλίας αναλόγως της ηλικίας του.

 • Σε ηλικία 0-6 μηνών το μωρό αντιδρά στους ήχους, κοιτάει ή στρέφει το κεφάλι τους προς την πηγή τους και παράγει τον ίδιο ήχο.
 • Σε ηλικία 6-12 μηνών το παιδί καταλαβαίνει απλές οδηγίες, λέει “μαμά” και “μπαμπά” και ανταποκρίνεται όταν ακούει το όνομά του.
 • Σε ηλικία 12-18 μηνών (1-1,5 ετών) το παιδί καταλαβαίνει απλές οδηγίες και προτάσεις ενώ ονομάζει οικεία αντικείμενα και το λεξιλόγιό του εμπλουτίζεται κάθε μέρα.
 • Σε ηλικία 18-24 μηνών (1,5-2 ετών) ένα παιδί καταλαβαίνει σύνθετες οδηγίες, όπως είναι το: “πάρε τη μπάλα και βάλε την πάνω στο κουτί”, λέει το όνομά του και χρησιμοποιεί προτάσεις με 2-3 λέξεις.
 • Σε ηλικία 2-3 ετών καταλαβαίνει απλές ιστορίες, κάνει ερωτήσεις και χρησιμοποιεί προτάσεις με πληθυντικό αριθμό και προθέσεις.
 • Έως 4 ετών η ομιλία του παιδιού μοιάζει πλέον αρκετά με αυτή των ενηλίκων, δηλαδή χαρακτηρίζεται από σωστή γραμματική και σύνταξη όπως επίσης και από καθαρή άρθρωση, με εξαίρεση τα φωνήματα Ρρ και Σσς, που μπορεί να μην τα λέει ακόμα καθαρά.
Λογοθεραπεία

Πότε να ζητήσετε βοήθεια από λογοθεραπευτή;

Η Λογοθεραπευτική παρέμβαση από έμπειρο Λογοθεραπευτή μπορεί να αποβεί καταλυτική για την υπόλοιπη ζωή του παιδιού. Μην φοβηθείτε να ζητήσετε τη βοήθεια έμπειρου λογοθεραπευτή στις παρακάτω περιπτώσεις:

0-6 μηνών:
Παρατηρήστε αν το μωρό σας αντιδρά στους ήχους. Αν όχι, ελέγξτε την ακοή του σε ΩΡΛ. Επίσης αν το μωρό σας δεν κάνει βλεμματική επαφή.
6-12 μηνών:
Αν δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του, αν δεν αντιδρά σε ήχους όπως φωνές ή το κουδούνι της πόρτας.
12-18 μηνών:
Αν δε λέει έστω 1-2 λέξεις, αν δεν έχει βλεμματική επαφή με τον ομιλητή και αν η ομιλία του παραμένει στάσιμη ή υπάρχουν ενδείξεις ότι χειροτερεύει. Επίσης αν το παιδί σταματήσει να μιλάει ή δεν ενδιαφέρεται για οικεία παιχνίδια.
18 μηνών-2 ετών:
Αν δεν κατανοεί απλές εντολές, όπως δείξε τη μπάλα, ή αν το λεξιλόγιό του δεν έχει εμπλουτιστεί και χρησιμοποιεί μόνο τις λέξεις “μαμά” - “μπαμπά”. Επίσης αν δεν συνδυάζει 2 λέξεις για να σχηματίσει σύντομες φράσεις, όπως “πάμε άτα” ή “μωρό νάνι”.
2-3 ετών:
Αν δεν σχηματίζει προτάσεις με 3 λέξεις (π.χ. “εγώ πάω άτα”), αν δεν χρησιμοποιεί και δεν κατανοεί ρήματα, άρθρα, επίθετα, πληθυντικό αριθμό ή αν η ομιλία του παραμένει δυσνόητη.
3-4 ετών:
Αν δεν έχει ακόμη καθαρή άρθρωση και η ομιλία του είναι δυσνόητη, αν οι προτάσεις του είναι μικρές και γραμματικά ή συντακτικά λανθασμένες και αν δεν μπορεί να διηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα. Επίσης αν δεν κάνει ερωτήσεις (τι, πού, πώς) ή δεν απαντά σε ερωτήσεις. Χρειάζεται να ζητήσετε τη βοήθεια έμπειρου Λογοθεραπευτή αν δεν παρουσιάζει καλή ροή ομιλίας, δυσκολεύεται δηλαδή να αρχίσει μια πρόταση ή επαναλαμβάνει συλλαβές ή λέξεις, αν δεν παίζει και είναι απομονωμένο ή παίζει μονότονα και το παιχνίδι του δεν έχει φαντασία. Τέλος αν δεν εκφράζει συναισθήματα είναι ένα στοιχείο που πρέπει να σας ανησυχήσει.