Ρομποτική

H Ρομποτική (Robotics) είναι κλάδος της τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ.


Καθώς η επιστήμη της Ρομποτικής αποτελεί συνδυασμό πολλών άλλων επιστημών, εφαρμόζονται έννοιες του κλάδου της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας.


Ρομποτική και Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική Ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και έτσι μετατρέπει την εκπαίδευση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα. Τα παιδιά με την ενασχόλησή τους ανταλλάσσουν ιδέες και υλοποιούν τις σκέψεις τους μέσα από τη διασκέδαση.

Με προχωρημένες μεθόδους εκπαίδευσης, οι μαθητές μας, αποκτούν γνώσεις σχετικά με την τεχνολογία, αναπτύσσουν δεξιότητες προγραμματισμού και κατασκευής, επιλύουν προβλήματα από τον πραγματικό κόσμο, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της αντίληψής τους και την αποτελεσματική μάθηση.


Ρομποτική

Η εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιείται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών, όπως:

 • Φυσική (μελέτη της κίνησης, μελέτη της επίδρασης της τριβής, μελέτη της σχέσης των δυνάμεων)
 • Μαθηματικά και Γεωμετρία (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών γεωμετρικών ιδιοτήτων)
 • Μηχανική (κατασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση μηχανικών λύσεων)
 • Τεχνολογία (τεχνολογικός αλφαβητισμός)
 • Ιστορία (καταπέλτης του Αρχιμήδη, μηχανική μοχλού)
 • Πληροφορική (εισαγωγή στον προγραμματισμό και στη διαχείριση λογισμικού)
 • Ο συνδυασμός εννοιών από διαφορετικές, γνωστικές περιοχές (τεχνολογία, τέχνη, περιβάλλον, κοινωνία, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες) με διαθεματικά project (συνθετικές εργασίες)

Η εκπαιδευτική Ρομποτική, εκτός από το γνωστικό τομέα, έχει θετικές επιπτώσεις στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και στον κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση).


Με τη βοήθεια της ρομποτικής ο μαθητής αναπτύσσει κρίσιμες δεξιότητες, απαραίτητες τον 21ο αιώνα. Μερικές από αυτές είναι οι εξής:

 • ομαδική εργασία
 • επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
 • καινοτομία (πρωτοπόρες ιδέες και λύσεις)
 • διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων)
 • προγραμματισμός
 • δεξιότητες επικοινωνίας
 • πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη)
Ρομποτική