Συμβουλευτική Γονέων

Η εξέλιξη της επιστήμης και της παιδαγωγικής μεθόδου στην εποχή μας, έχει οδηγήσει σε ένα νέο τρόπο σκέψης του σύγχρονου γονιού απέναντι στα προβλήματα του παιδιού του.

Βασικός αρωγός σε αυτή του την προσπάθεια στέκεται ο ψυχολόγος, που τον καθοδηγεί και το συμβουλεύει.

Η συμβουλευτική γονέων είναι μια διαδικασία η οποία έχει στόχο να βοηθήσει τους γονείς να διαπαιδαγωγήσουν σωστά τα παιδιά τους, καθώς επίσης και να κατανοήσουν και να προσαρμόσουν τη στάση τους απέναντι στο παιδί, ώστε να το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του.